Envíos

El registro y el inicio de sesión son necesarios para enviar elementos en línea y para comprobar el estado de los envíos recientes. Ir a Iniciar sesión a una cuenta existente o Registrar una nueva cuenta.

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, los autores/as están obligados a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que se muestran a continuación. Se devolverán a los autores/as aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Directrices para autores/as

Idazlanak aurkezteko jarraibideak

Egan aldizkariaren aro berriko xede nagusia literatura arloko ikerketa-artikuluak argitaratzea da. Sail horretan aldizkariak leku egin nahi die saiakera eiteko idazlanei ere. Orobat argitara emango dira literaturaz diharduten liburuen aipamenak. Beste diziplina bati atxikiak izan arren, literaturarekin ageriko lotura izan dezaketen lanak ere aintzat hartuko dira.

Literatura azterketen lerroa ez ezik sorkuntzarena ere zabalik du Eganek, eta poesia, narrazio laburrak eta itzulpenak biltzen ditu, aldizkariaren ibilbideari jarraituz.

Jatorrizko idazlanak aurkezteko jarraibide hauek irakurgai daude Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko bascongada.eus webgunean ere, argitalpenen sailean.

1. Jarraibide orokorrak

 • Idazlan argitaragabeak onartuko dira.
 •  Jatorrizkoak Internet bidez bidali behar dira, Word edo LibreOffice formatuan, helbide elektroniko honetara: egan.bascongada@gmail.com
 • Ikerketa-artikuluak eta saiakera saileko lanak argitaratzeko, Erredakzio Kontseiluak bi kanpo-ebaluatzaileren iritzia jasoko du; gainerako idazlanek ez dute kanpo-ebaluaziorik izango. Artikuluaren testua anonimoa izango da. Egilearen datuak artikuluaren aparteko orrialde batean adieraziko dira: izen-abizenak, filiazioa (unibertsitatea, erakundea...), helbidea, telefono zenbakia eta helbide elektronikoa.
 • Urteko lehen alean argitaratzeko, jatorrizkoak martxoaren amaiera arte bidal daitezke eta bigarren alerako, irailaren 15a arte.
 • Testuak euskara batuan idatzita eta ondoren zehazten diren arauetara egokituta bidaliko dira.

2. Artikuluen egitura eta formatua

2.1. Egitura

 • Testua ikerketa-artikuluen ohiko atalez osatua egotea gomendatzen da: sarrera (artikuluaren gaia, helburuak eta metodologia zehaztuz), artikuluaren erdiko atalak, ondorioak eta, amaitzeko, bibliografia eta eranskinak.

2.2. Formatu orokorra

 • Izenburua: Times New Roman 14, letra xehe lodian, erdian lerrokatua. Azpian, letra mota berean, ingelesez idatziko da.
 • Laburpena eta gako-hitzak: izenburuak Times New Roman 12, letra xehe lodian, ezkerrean lerrokatuak. Laburpenaren testua paragrafo bakarrean, eta ingelesez ere idatziko da. Gako-hitzak ere euskaraz eta ingelesez adieraziko dira, eta gehienez ere bost idatziko dira.
 • Testua: Times New Roman 12, justifikatua, lerroarte bakuna. Paragrafoaren hasieran 1,25 cm-ko koska utziko da, eta paragrafotik paragrafora lerro zuri bat.
 • Atalak. Maila hauek bereiziko dira: 1. Lehen maila (12, letra xehe lodia); 1.1. Bigarren maila (12, letra xehe lodia); 1.1.1. Hirugarren maila (12, letra lodi etzana). Guztiak ezkerrean lerrokatuta joango dira eta amaieran punturik gabe.
 • Ortotipografia
  • Komatxo moten mailaketa: “xxx «xxx» xxx” . Komatxo bakunak (‘ ’) hitz bakanen adiera edo itzulpenak emateko erabiliko dira.
  • Puntua beti ixteko komatxoen ondoren idatziko da: “esan zuen”.
  • Letra etzanez joango dira beste hizkuntza batean idatzitako hitz solteak, metalinguistikoki erabilitako terminoak, liburuen izenburuak eta aldizkarien edo egunkarien izenak. Halaber, letra etzanez idatziko dira izen-abizenen ondoan aipatzen diren goitizenak: Juan Jose Alkain, Udarregi; bakarrik doazenean, letra arruntez.
  • Etzanean edo komatxo artean diren hitzen ondoko deklinabide-atzizkia marratxorik gabe idatziko da: Eganen.
  • Siglak: maiuskula txikian.

2.3. Aipuak

  • Lau lerro baino laburragoak “komatxo” artean testuan bertan jasoko dira. Aipu luzeak aparteko pasartean idatziko dira, testuko letra-tamaina berean, 2 cm-ko koskarekin lerro guztietan eta komatxorik gabe. Aipuaren aurretik eta ondoren tarteko lerro zuri bat utziko da.
  • Bertsoa denean 2 cm-ko koskarekin sartuko da, baina “komatxo” artean. Bertsoen edo olerkien hitzak lerro betean idazten direnean, bertso-lerroak bereizteko zehar-marra erabiliko da eta alde banatan zuriunea utziko da: xxx / xxx.
  • Salbuespen gisa bestelako jokabideak ere onar daitezke, testuaren segidak edo bestelako arrazoiek hala eskatzen badute.
 • Aipu barruko idazketa
  • Aipuaren barruko paragrafo artean lerro zuririk ez sartu.
  • Idatzi gabe utzi den testu zatia kako zuzenen artean hiru etenpuntu jarrita adieraziko da.
  • Jatorrizko testuan ez dauden hitzak eransteko kako zuzenak erabiliko dira.
  • Egileak nabarmendu nahi dituen hitzak letra etzanez jarriko dira.
  • Oin-oharretako aipu luzeak koskarik gabe eta komatxo artean idatziko dira.
  • Aipuaren amaierako puntua erreferentziaren ondoren ipiniko da.
  • Azpimarra gurea, itzulpena gurea moduko oharrak erreferentzia bibliografikoaren ondoren idatziko dira: (Biasi, 1998. Itzulpena gurea).

2.4. Oin-oharrak

  • Oharren deia zenbakien bidez egingo da, eta zenbakia puntuaziomarkaren aurretik joango da.
  • Orri-oinetan agertuko dira, eta ez testuaren bukaeran. Orri-oinean letra-tamaina: 10.

2.5. Erreferentzia bibliografikoak

2.5.1. Testu barruko erreferentzia bibliografikoak

  • Autorea-urtea sisteman antolatuko da, modu honetan: (San Martin, 2001, 195-196. or.).
  • Autore ezberdinen aipamenak puntu eta komaz bereiziko dira: (Grésillon, 1990; Hay, 2002). Autore bakar baten lanak aipatzean, komaz banatuko dira: (Irigarai, 1953, 1954).
  • Autorearen izena diskurtsoaren parte bada, aski da argitalpen urtea eta orriak adieraztea.
  • Orrialde zenbakiak osorik idatziko dira: 316-319 (eta ez 316-9).
  • Jarraikoak ez badira, komaz bereiziko dira: 5, 16.
  • Liburukiak dataren ondotik jarriko dira, koma batez bereiziz: (Vinson, 1983, I, 5-46. or.)

2.5.2. Bibliografia

  • Atal honetan zerrendatuko dira testuan zehar erabili diren erreferentzia guztiak, eta ez besterik, Bibliografia izenburupean: Times New Roman 12, letra xehe lodian, ezkerrean lerrokatua.
  • Sarreren artean lerro zuririk ez, baina bigarren lerrotik aurrera 1 cm-ko koskarekin.
  • Hurrenkera alfabetikoan antolatuko da. Autore batek lan bat baino gehiago duenean, sarrera bakoitzean errepikatuko da bere izena. Autore baten lanak kronologikoki zerrendatuko dira, eta urte bereko argitalpen bat baino gehiago aipatzen bada, letrak ezarriko dira urtearen jarraian: 1981a, 1981b... Beste autore batekin edo batzuekin egindako lanak bakarka egindakoaren ondoren joango dira, alfabetikoki eta kronologikoki zerrendatuak.
  • Deitura(k) letra xehean, hasierakoa(k) salbu. Izenaren iniziala. Autore bat baino gehiago dagoenean komaz bereiziko dira, eta azken autorearen aurretik “&” zeinua jarriko da: Deitura, I., Deitura, I. & Deitura, I. Hiru autoretik gora “et al.” laburdura erabil daiteke, letra arruntez.
  • Liburuak
   • Deitura, Izenaren iniziala. (Argitalpen urtea). Izenburua. Argitaralekua: Argitaletxea: 
    Artze, J. (2013). Bizitzaren atea dukegu heriotza. Donostia: Elkar.
   • Sailak eta bildumak argitaletxearen ondotik idatziko dira, koma batez bereiziz:
    Kardaberaz, A. js (2004) [1761]. Eusqueraren berri onac. Bilbo: Euskaltzaindia, Euskararen lekukoak 23.
   • Informazio gehigarria erantsi nahi denean, amaieran idatziko da kako zuzenen artean: Bourdieu, P. (1992). Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. Paris: Seuil. [Gazt. ed., Kauf, T. (1995). Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Bartzelona: Anagrama].
  • Liburuetako kapituluak
   • Deitura, Izenaren iniziala. (Argitalpen urtea). Kapituluaren izenburua. In Argitaratzailearen izenaren iniziala. Deitura (arg.), Liburuaren izenburua (xx-xx. or.). Argitaralekua: Argitaletxea. Mitxelena, K. (1981). Euskal literaturaren bereizgarri orokorrak. In A. Tovar et al. (arg.), Euskal linguistika eta literatura: bide berriak (259-278. or.). Bilbo: Deustuko Unibertsitatea.
   • Izenbururik gabeko sarrerak edo hitzaurreak kako zuzenen artean adieraziko dira: Mujika, L. M. (1979). [Hitzaurrea]. In J. M. Lekuona (arg.), Ilargiaren eskolan (7-14. or.). Donostia: Erein.
  • Artikuluak
   • Deitura, Izenaren iniziala. (Argitalpen urtea). Artikuluaren izenburua. Aldizkariaren izena, zenbakia, orrialdea-orrialdea. Etxeberria, G. (2001). Euskal kultura eta literatura 50eko hamarkadan. Egan, 3/4, 5-8. <http://www.liburuklik.euskadi.eus/jspui/handle/10771/ 28548>
  • Egunkariak
   • Egunkari baten data osoa eman behar denean, egilearen atzetik urtea bakarrik idatziko da eta data osoa egunkariaren izenaren ondotik: Sarasola, I. (2016). Gabriel Arestiren Harri eta Herri-tik desagerturiko bi poema. Berria 2016-02-23.
  • Argitalpen elektronikoak
   • < > artean: <http://journals.openedition.org/lapurdum/1211>.
   • Argitalpenari doi identifikatzailea (Digital Object Identifier) esleitu bazaio, urla ordezkatzen du: doi: xx.xxxx

3. Artikuluen ebaluazioa

 • Ikerketa-artikuluak argitaratzeko, binakako ebaluazio sistema (itsu bikoitza) erabiliko da, zehazten den prozedura jarraituz. Jatorrizko artikulua jaso ondoren, lehenik Erredakzio Kontseiluak aztertuko du, eba- Idazlanak aurkezteko jarraibideak 161 luatzeko onartzen edo baztertzen den erabakitzeko. Artikulua aldizkariak ezarritako arauetara egokitu ez bada, atzera bota dezake Erredakzio Kontseiluak. Hala gertatuz gero, artikulua egileari itzuliko zaio moldaketak egin ditzan. Edozein kasutan, behin jatorrizkoa jasota, egileak astebeteko epean erabakiaren jakinarazpena jasoko du.
 • Artikulua ebaluatzeko onartzen bada, bi kanpo-ebaluatzaileri bidaliko zaie azter dezaten. Haiek hilabete izango dute artikulua onartu, baldintzapean onartu edo baztertu erabakitzeko. Ebaluatzaileen iruzkin eta iradokizunak egileari itzuliko zaizkio eta hamabost eguneko epea izango du testu zuzendua bidaltzeko.
 • Argitaratu aurretik, egileak lanaren testu maketatua jasoko du eta astebeteko epea izango du egon daitezkeen akatsen berri eman dezan. Egileak zuzenketak bidali ezean, testua ontzat eman duela ulertuko da, edo aldizkariko arduradunak egingo ditu zuzenketak, horien gainean inolako erantzukizunik izan gabe.
 • Argitalpenaren ondotik, egileei aldizkariaren ale bana eta haren pdfa ere emango zaizkie.

Declaración de privacidad

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.