Talde editoriala

Zuzendaria 

Erredakzio arduraduna

Erredakzio kontseilua

Batzorde zientifikoa